Annuleringsvoorwaarden

In het geval van annulering tot 3 weken voor aankomstdatum is 50% van het totale reserveringsbedrag verschuldigd. Bij annulering tot 14 dagen voor aankomst is 75% verschuldigd. Bij annulering tot 7 dagen van aankomst is 100% van het reserverings- bedrag.

Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en u moet afzien van uw reservering vanwege een in de polisvoorwaarden vermelde reden, dan worden de kosten die u na annulering verschuldigd bent vergoed.

In geval van No Show is de gast in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te betalen.